คำว่า „ดนตรีบำบัด“ สำหรับบ้านเรานั้นยังค่อนข้างเป็นคำใหม่ซึ่งไม่เฉพาะกับคนไทย แม้แต่ฝรั่งเองส่วนมากก็ยังไม่รู้จักว่าดนตรีบำบัดมันใช้ทำอะไร มาทำดนตรีบำบัดแล้วได้ผลจริงหรือไม่...